Plusklas Farfalla

De scholen van de gemeente Bergen hebben een gezamenlijke plusklas opgezet voor leerlingen van groep 5-6 en 7-8. Deze plusklas heeft als naam Farfalla. Kinderen die voldoen aan de gestelde criteria worden hiervoor aangemeld door hun school. Er is een beperkt aantal plaatsen per school beschikbaar.

We willen deze kinderen uitdagen én leren leren. Het elkaar ontmoeten is daarnaast een belangrijk element.
Uit de middelen, die elke school in gelijke mate beschikbaar stelt, wordt op dinsdag een extra leerkracht ingezet die gespecialiseerd is in het werken met hoogbegaafde kinderen. Deze begeleidt op 't Diekske, om de week, op dinsdagochtend de kinderen van groep 5-6 of de kinderen van groep 7-8. Ouders brengen en halen hun kinderen zelf.

In de lessen wordt op projectmatige basis gewerkt. Tijdens de gezamenlijke ochtend werken kinderen samen en krijgen opdrachten waar ze op school aan verder werken.